English

IBC is made up of people from many different nationalities, some of whom have formed fellowship groups within the larger church body for prayer, Bible study, and outreach in their own language. Please contact us so that we can connect you to the Romanian ministry in our church.

If you are interested in knowing the specific meeting times and activities of our Romanian group please contact the church office at info@ibcmadrid.com and simply leave the message, “Please send me more information about the Romanian ministry at IBC.”

Limba română

IBC este o biserică în Madrid alcătuită din oameni de mai multe naţionalităţi, unele din ele având chiar grupuri de părtăşie, rugăciune, studiu biblic sau alte activităţi în propria lor limbă. Unul dintre aceste grupuri este cel al românilor din IBC. În cazul în care doriţi să cunoaşteţi acest grup, contactaţi-ne!

Dacă doriţi să aflaţi mai multe despre genul, locaţia şi ora activităţilor grupului de limba română al IBC, vă rugăm să scrieţi un email la adresa info@ibcmadrid.com cu mesajul “Please send me more information about the Romanian ministry at IBC“. Dacă nu vorbiţi limba engleză sau limba spaniolă puteţi apela la numărul de telefon +34 628 851 495.